Tools
Register Login

You are here: Główna » Oferta » Projekty
czwartek, 24 Sie 2017

Wykonania

Email Drukuj PDF

1. Roboty ziemne, wyrównywanie bądź urozmaicanie rzeźby terenu i in.
2. Układanie nawierzchni utwardzonych (nawierzchnie z kamienia, kostki granitowej i brukowej, nawierzchnie żwirowe, bezpieczne nawierzchnie na placach zabaw i in.).
3. Zakładanie trawników.Sadzenie i przesadzanie roślin (zakładanie rabat, kwietników, klombów, alei, szpalerów, obsadzanie skarp, zakładanie żywopłotów, zadrzewień i in.).
4. Realizacja elementów wodnych.
5.Wykonywanie innych elementów małej architektury.